ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ


Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 70 ετών, από τη στιγμή της αναχώρησής τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον προορισμό ταξιδιού τους και μέχρι τη στιγμή επιστροφής τους στην κατοικία τους για ταξίδια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Παροχή έκπτωσης για ασφαλίσεις ομάδων/γκρουπ

→ Θάνατος από ατύχημα
→ Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα
→ Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός / εκτός νοσοκομείου
→ Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση ατυχήματος
→ Δαπάνες μεταφοράς σωρού από όλες τις χώρες από ατύχημα
→ Προσωπική αστική ευθύνη
→ Ολική απώλεια των αποσκευών του ταξιδιώτη
→ Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των έξι(6) ωρών
→ Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω των έξι(6) ωρών