Οι Υπηρεσίες μας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους τους οδηγούς και αφορά κάθε όχημα που κινείται ή βρίσκεται ακινητοποιημένο φέροντας ενεργό αριθμό κυκλοφορίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ


Μένουμε συνεχώς ενημερωμένοι για την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΥΓΕΙΑΣ


Προστατέψτε την υγεία με το πιο ισχυρό μέσο. Την πρόληψη. Και πρόληψη, σημαίνει ασφάλιση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Είναι η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ


Καλύπτονται άτομα ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 70 ετών, από τη στιγμή της αναχώρησής τους από τη μόνιμη κατοικία τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον προορισμό ταξιδιού τους και μέχρι τη στιγμή επιστροφής τους στην κατοικία τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Kαλύπτει κινδύνους κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων και απευθύνεται σε εμπορικές εταιρείες, αγοραστές ή/και πωλητές των εμπορευμάτων και προϋποθέτει τη συνεννόηση με τον κλάδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Η διασφάλιση εγγυημένης σύνταξης παρέχει τη δυνατότητα συσσώρευσης κεφαλαίου και παροχής εγγυημένης σύνταξης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


24 ώρες το 24ωρο απολαμβάνετε κάλυψη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε Ελλάδα και εξωτερικό για άτομα από 16 έως 65 ετών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Ο προσωπικός μας χώρος είναι αξίας ανεκτίμητης! Μένουμε συνεχώς ενημερωμένοι για την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του σπιτιού και της περιουσίας σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μέσα από μία πλήρη σε

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η ασφάλιση της επιχείρησης ή του γραφείου σας αποτελεί βασική ενέργεια για την ομαλή λειτουργία της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ


Καλύπτεται η Έναντι Τρίτων Αστική Ευθύνη των μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


Ασφάλεια κατοικιδίου, ασφάλεια αγροτικών καλλιεργιών, μεμονωμένη επείγουσα αερομεταφορά.