Ποιοί Είμαστε
Ποιοί Είμαστε

Μένοντας συνεχώς ενήμερη για όλες τις ασφαλιστικές εξελίξεις όλων των εταιριών, συμμετέχει ενεργά σε πολλά σεμινάρια συμβάλλοντας στην πολύπλευρη επίγνωση των ασφαλιστικών παραμέτρων και ειδικοτήτων.

Ποιοί
Είμαστε


Η Μαρία Γεωργαλά έχει δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς ασφάλισης λαμβάνοντας πολλές τιμητικές βραβεύσεις και διακρίσεις.


Από το 2013 μέχρι σήμερα απονέμονται προνόμια, παροχές και τίτλοι στους διακεκριμένους συνεργάτες της Υδρογείου ανάμεσα στους οποίους η Μαρία Γεωργαλά αποτελεί σταθερό μέλος και πρόσωπο διάκρισης της εταιρίας. Συγκεκριμένα, για το διάστημα 2013-2015 και 2014-2016 επιλέχθηκε ανάμεσα από όλους τους ασφαλιστικούς πράκτορες των Νομών της Θεσσαλίας πρώτη σε επιτυχία μεγαλύτερης παραγωγής με τον καλύτερο δείκτη Ζημίας ενώ το 2019 εντάχθηκε στο  «Υδρόγειος Club» – το νέο club προνομίων και παροχών για τους διακεκριμένους συνεργάτες της εταιρείας.


→ Για το διάστημα 2013-2015 τής απονεμήθηκε βραβείο για την
     «Μεγαλύτερη Παραγωγή σε συνδυασμό με Καλό Δείκτη Ζημίας 2013-2015»
→ Για το διάστημα 2014-2016 τής απονεμήθηκε βραβείο για την
     «Μεγαλύτερη Παραγωγή σε συνδυασμό με Καλό Δείκτη Ζημίας 2014-2016»
→ Το 2019 στο Συνέδριο Θεσσαλίας έλαβε την τιμητική βράβευση ως
     Executive Partner στο «Υδρόγειος Club»


Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στα δύο διαδραστικά συνέδρια της Υδρογείου σε Αθήνα και Κύπρο μέσα από τα οποία επιτεύχθηκε η γνωριμία, η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα του ασφαλιστικού τομέα καθώς και η εκμάθηση νέων στρατηγικών ασφαλιστικών επενδύσεων.


Τέλος, στο γραφείο «Εξέλιξις» παρέχεται η πληρέστερη τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη από τη Μαρία Γεωργαλά και τους ασφαλιστικούς συμβούλους-συνεργάτες της στον κλάδο ασφάλειας Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης και Αποταμιευτικής επένδυσης.Με είκοσι χρόνια εμπειρίας, η Μαρία Γεωργαλά αποτελεί πλέον μια εδραιωμένη παρουσία στον κόσμο της Ασφάλειας, πλαισιωμένη σταθερά από μια δυνατή ομάδα υποστήριξης, έτοιμη να υποστηρίξει και τις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες με συνέπεια, αξιοπιστία και πάντα την καλύτερη διάθεση!

Έσω ασφαλής, έσω μαζί μας.