ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


-Ιδιωτών, επαγγελματιών, εργασιακών ειδικοτήτων, επαγγελματικών χώρων-.

Είναι η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει.

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν δικαιώματα αλλά δεσμεύονται εξίσου από σημαντικές υποχρεώσεις έχοντας συγκεκριμένες ευθύνες έναντι του εργατικού δυναμικού τους, των πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος.

Οι ευθύνες αυτές, καλύπτονται με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια τα οποία αποτελούν τη μέγιστη εγγύηση στην απαίτηση αποζημίωσης για τυχόν παράβαση του καθήκοντος, μη επίδειξη της δέουσας επιμέλειας, η οποία οφείλεται σε λάθος ή παράληψη (όχι με δόλο) κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

→  Συλλογή και Μεταφορά μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
→ Λειτουργία Γραφείων
→  Λειτουργία Γυμναστηρίων και Σχολών Χορού
→  Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων
→  Λειτουργία Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενοδοχείων
→  Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων
→  Λειτουργία και Χρήση ΣμηΕΑ (Drone)
→  Λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων
→  Ανέγερση Οικοδομών
→  Διαχειριστή Πολυκατοικίας
→  Μικρών Επαγγελματικών Χώρων (έως 100 τ.μ.)
→  Οικογενειάρχη
→  Συντηρητή Ανελκυστήρων
→  Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου Τουρισμού
→  Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Γενική

Αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή.

Εργοδότη

Αφορά την ευθύνη που έχει ο εργοδότης και οι αντιπρόσωποι, για εργατικά ατυχήματα, σε υπαλλήλους ή εργάτες, που απασχολούνται στην επιχείρησή.

Επαγγελματική

Καλύπτει την περίπτωση που οι πελάτες μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Προϊόντος

Σας καλύπτει εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
→ Tour Operator
→ Ιατρών
→ Τεχνικών Επαγγελμάτων
→ Φαρμακοποιών
→ Πολυασφαλιστήριο Ιατρών
→ Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών

Εμείς, ερευνούμε για εσάς και την επιχείρησή σας την πληρέστερη και πιο εύστοχη απόδοση αστικής ευθύνης που χρειάζεστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε την προσωπική σας ασφαλιστική εγγύηση για τον εργασιακό σας χώρο και την επαγγελματική σας ειδικότητα!