ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Τα τελευταία χρόνια η ιδέα ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος φαίνεται να αποτελεί μια αξιοσημείωτη επιλογή ιδιαίτερα ελκυστική.

Ένα από τα διαθέσιμα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορεί να αφορά και εσάς.

Η διασφάλιση εγγυημένης σύνταξης παρέχει τη δυνατότητα συσσώρευσης κεφαλαίου και παροχής εγγυημένης σύνταξης στη λήξη, σε συνδυασμό με την ευκαιρία για συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη που καθιστούν το προϊόν που επιλέξατε ιδιαίτερα ανταποδοτικό για εσάς.

Συζητήστε μαζί μας τις ανάγκες, τους στόχους και τις δυνατότητές σας και εμείς, θα σχεδιάσουμε για εσάς ένα ευέλικτο και συμφέρον πρόγραμμα σύνταξης, αποταμίευσης ή επένδυσης.