Συνέδρια

Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στα δύο διαδραστικά συνέδρια της Υδρογείου σε Αθήνακαι Κύπρο μέσα από τα οποία επιτεύχθηκε η γνωριμία, η διεύρυνση του δικτύουσυνεργατών, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα

Βραβεύσεις

Η Μαρία Γεωργαλά έχει δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς ασφάλισης λαμβάνονταςπολλές τιμητικές βραβεύσεις και διακρίσεις. Από το 2013 μέχρι σήμερα απονέμονται προνόμια, παροχές και τίτλοι στουςδιακεκριμένους συνεργάτες της Υδρογείου ανάμεσα

Συνέντευξη στο Insurance Daily News

Σκιαγραφώντας την Ασφαλιστική Αγορά στο νομό Μαγνησίας – στο πλαίσιο της στήλης «Επαρχία Αγάπη μου» – επικοινωνήσαμε με την Ασφαλιστική Σύμβουλο Μαρία Γεωργαλά, υπεύθυνη του γραφείου “εξέλιξις” στην πόλη του