ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ACCIDENT INSURANCE


24 ώρες το 24ωρο απολαμβάνετε κάλυψη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε Ελλάδα και εξωτερικό για άτομα από 16 έως 65 ετών

Σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα καλύπτεται
→ Θάνατος από ατύχημα
→ Μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα
→ Επίδομα πρόσκαιρης ολικής/μερικής ανικανότητας
→ Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
→ Νοσοκομειακό και μετανοσοκομειακό επίδομα

Ενημερωθείτε για το προσωπικό ατύχημα

→ Βάσει του επαγγέλματός σας
→ Νόμιμων Αλλοδαπών
→ Εκπαιδευτηρίων, εκπαιδευτών και μαθητευομένων