Συνέδρια

Συνέδρια


Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στα δύο διαδραστικά συνέδρια της Υδρογείου σε Αθήνα
και Κύπρο μέσα από τα οποία επιτεύχθηκε η γνωριμία, η διεύρυνση του δικτύου
συνεργατών, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα του ασφαλιστικού τομέα καθώς και
η εκμάθηση νέων στρατηγικών ασφαλιστικών επενδύσεων.